Zovem se Novo Vidojević.
Magistar sam pravnih nauka .

Vlasnik sam firme "S-Alibi".

Završio sam fakultet za Bezbednost u Skoplju i magistrirao na krivičnoj katedri pravnog fakulteta u Sarajevu. Radio sam deset godina u policiji, kao inspektor na klasičnom kriminalitetu, a od 1993. godine vodim firmu ”S-Alibi”.